Banen

Banen – Bøverlund – ble bygget høsten 1988 og våren 1989 og kostet 1.3 mill. Den var allerede kjørbar vinteren 88 / 89, og det første løpet ble arrangert i sep. 89. Bøverlund var et grustak, som ble helt tømt for grus før vi fikk overta området. Da var det bare store hauger med digre kampesteiner over hele området. Vi må ha vært litt gale som gikk løs på dette området, men det var vår mulighet og vi grep den, vi fikk jo 50 år leietid og dermed stuiemidler. Området ble jevnet, og det ble fraktet 12 000 kubikk med grus tilbake, og banen var ferdig formet allerede etter noen måneder. Vi ble kritisert for å bygge for raskt – råkjøring -, og gå utenom regler og søknader. Men vi viste at vi måtte bli ferdige før systemet fikk makten over klubben, da ville det tatt mange år før anlegget hadde stått ferdig, og renter (12-14 %) ville tatt knekken på økonomien.

Det første løpet gikk bra bortsett fra store problemer med støv. Løpet i 1990 var meget vellykket, og i 1991 da det igjen var tørt, kjørte vi på 120 000 liter med vann totalt, før og under stevnet. I 1993 bygget vi klubbhus, og kjøpte vanningsanlegg og pumper til over kr 150.000.-. Vanningsanlegget ble godkjent til stuiemidler. Til klubbhuset fikk vi midler fra kommunen.

MINI-CROSS
I 2001 ble det tillatt å kjøre cross fra fylte 5 år. Og dette ga klubben en ny utfordring, og mange nye medlemmer. Først hadde vi en liten bane i depoet, noe som ikke var verken trygt, eller noe godt tilbud, selv om mange kom og kjørte. Det var til og med ”klubbløp” der. Da vi rehabiliterte området klarte vi å makeskifte med Veldre Allmenning, og skaffet oss et ekstra område på nedsiden av depoet. Der fikk vi bygget en bane på ca 350 meter for de minste. Den sto ferdig i begynnelsen av mai 2002.